• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽITIŠTE
Обавештенје о закљученом уговору - партија 1

OБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУНазив наручиоца:

Туристичка Организација Општине Житиште

Адреса наручиоца:

Цара Душана 5 , Житиште

Интернет страница наручиоца:

www.zitistetourism.org

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Јавна набавка мале вредности услуга из области културе – ангажовање извођача за манифестацијe „У срцу Баната-пиле фест“ ЈН бр. 01/15; Назив и ознака из општег речника набавке: 92312250 услуге других самосталних уметника;

Уговорена вредност:

Партија 1- 1.007.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

Једна

Понуђена цена:

Највиша цена:

Партија 1 - 1.007.000,00 динара

(није у систему ПДВ-а)

 

Најнижа цена:

Партија 1 -1.007.000,00 динара

(није у систему ПДВ-а)

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа цена:

Партија 1 -1.007.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Датум доношења одлуке о додели уговора:

02 .06. 2015. године

Датум закључења уговора:

12 .06. 2015. године

Основни подаци о добављачу:

Агенција за пословне услуге „Едумо“ , Београд ПИБ:108966864 , Матични број:63829480

Период важења уговора:

Период од 3.-5.јула 2015. године


 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

 

На основу члана 55. Став 1. Тачка 2) , члана 57. Став 1 и члана 60. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга броj 01-134 од 12.05.2015 године (Ред.бр.ЈНМВ 01/15),

Наручилац

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

23210 ЖИТИШТЕ , ЦАРА ДУШАНА 5

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 01/15 ,

обликоване по партијама за јавну набавку услуга

  1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца:Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 Житиште , www.zitistetourism.org

  2. Врста наручиоца:орган државне управе

  3. Врста поступка јавне :поступак јавне набавке мале вредности;

  4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су услуге из области културе – ангажовање извођача за манифестацију „У срцу Баната – Пиле фест“ 2015

Назив и ознака из општег речника набавки су :92312250- услуге других самосталних уметника;

  1. Јавна набавке је обликована у 2 партије:

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sledeća > Kraj >>

Strana 5 od 8

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter