• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Info
Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju standova u okviru manifestacije "Pile fest 2016." PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 14 jun 2016 11:36

На предлог Управног одбора Туристичка организација општине Житиште као организатор  манифестације „ПИЛЕ ФЕСТ-2016.“  (од 01.07. до 03. 07.2016.) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе до 17.06.2016.  до 12,00 часова. 
Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране, пића за време трајања манифестације „Пиле фест-2016“ у периоду од 01.-03. јулa 2016. године вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.

Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима:

Организатор утврђује почетне цене:

  1.     Места за продају хране, распоређених на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште

  Најнижа цена коју је могуће понудити за појединачно место површине- 15 30.000,00 динара  (укупно 6 места)

  2.     Места за продају пића, распоређених на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“

  Најнижа  цена коју је могуће понудити за појединачно место површине-15 - 60.000,00 динара (укупно 8 места)

 

Најниже цене се уједно сматрају и почетним прописаним вредностима, и свака понуда испод те вредности ће се сматрати неприхватљивом.

 

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду за  место исте намене (место за продају пића/место за продају хране).

  Право учешћа:                                                                                                              

  1.     Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште, имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.

  2.     Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а  поред понуђене цене морају имати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (извод из АПР-оригинал или фотокопију)

 

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу:

Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиштеса назнаком  „ЈАВНИ ПОЗИВ-ПИЛЕ ФЕСТ 2016.“,“понуда за место за продају (хране/пића)“

Отварање понуда ће  обавити ЈАВНО пред  Комисијом Туристичке организације општине Житиште, 20.06.2016. године у просторијама Туристичке организације општине Житиште, са почетком у 12,00 часова.

Комисија ће након отварања понуда, исте рангирати по висини за места исте намене и места ће добити 6 највиших понуда за места за продају хране и 8 највиших понуда за места за продају пића.

Распоред места ће се одређивати пред Комисијом тако што ће понуђачима бити предочена скица са распоредом места, а право да први бира место имаће понуђач највише цене и тако редом до испуне свих места.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену за место исте намене, предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на територији општине Житиште.

Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.

Са сваким учесником који буде излицитирао место склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Уговор су дужни потписати у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања уговора.

Учесник који не потпише уговор у року од 3 дана од отварања понуда, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу са најповољнијом понудом.

 

Туристичка организација општине Житиште

 

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter